Bidons Jesus

GESTIÓ D´ENVASOS INDUSTRIALS
GESTOR Nº: E-1880.21

Recollida

Disposem de servei de recollida i lliurament de tot tipus d’envasos i bidons.

Acondicionament

Reacondicionem envasos i bidons deixant-los pràcticament nous per al seu ús.

Venda

Venda de tot tipus d’envasos nous i acondiconats amb certificat pero complir normativa